สวัสดีปีใหม่ 2565

ว่าที่ ร.อ.ภัทรเดช พันแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน นางเสาวลักษณ์ ควรชม รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ได้ส่งความสุข มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา รวมถึงชุมชน และผู้มีอุปการะคุณแก่โรงเรียน เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2565