สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2565

         1 มีนาคม 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้ทดสอบความรู้ในรายวิชาต่างๆ นักเรียนทุกคนนั้นได้ตั้งใจที่จะทำแบบทดสอบในครั้งนี้อย่างสุดความสามารถ ในการนี้นางฉวีวรรณ สูธีระกูล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ได้เดินตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน และคุณครูในการสอบครั้งนี้ด้วย โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี มีระยะเวลาดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตามปฏิทินการสอบ ไปจนถึงวันที่ 3 มีนาคมนี้
 
ภาพ : ปัญญา กุลภา
ข่าว : ศรัลย์ภัสร์ จันทร์คำ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ TUPSRB