อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ วPA

วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวการจัดทำผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา (วPA) ณ ห้อง DLIT โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี โดย นายธัญพิสิษฐ์ หอมหวล ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้