เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตอง ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาประจำปี 2565

          วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตอง ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาประจำปี 2565 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดสระบุรี ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 
ภาพ : ทศพล บุญรักษา
ข่าว : ปัญญา กุลภา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ TUPSRB