เปิดระบบ STU-MIS ให้นักเรียนเลือกชุมนุม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เปิดระบบ STU-MIS ให้นักเรียนเลือกชุมนุม
วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
Link : https://tupsrb.school-mis.com/stu/index.php
การทดสอบใช้งานระบบ ให้นักเรียนทดสอบการใช้งานระบบ โดยเปิดที่ Link และกรอกรหัสผ่าน
 Username : เลขประจำตัวนักเรียน 4 หลัก
 Password : 0 ตามต้วยเลขประจำตัว 4 หลัก เช่น 0XXXX
หากพบปัญหาการใช้งาน ให้นักเรียนแจ้งแอดมินทาง Inbox หรือแจ้งครูที่ปรึกษาเพื่อทำการแก้ไขข้อมูล
มิเช่นนั้น นักเรียนจะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้