โครงการคืนความสุขให้น้อง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565

ท่านสามารถสมทบทุนท่านละ 100 บาท ตามบัญชีที่แจ้งไว้ หรือส่งเป็นของขวัญได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้
#ส่งของขวัญได้ด้วยตนเองที่โรงเรียน #หรือส่งพัสดุมาตามที่อยู่นี้

ที่อยู่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เลขที่1/1 หมู่ 10 ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี 18250 โทร 036-375149

#สอบถามเพิ่มเติม นางฉวีวรรณ สุธีระกูล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายจัดหาของขวัญ ครูดนัย อ่อนคำ / ครูวชิราพร ภักค์คุณพันธ์