โครงการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2566 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ร่วมกับ เทศบาลตำบลคชสิทธิ์...

โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2023