โครงการสร้างจิตสำนึก ให้แก่ นักเรียน นักศึกษาและประชาชน

            วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยเอกภัทรเดช พันแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างจิตสำนึก ให้แก่ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้กับประชาชนทุกภาคส่วนให้มีความเคารพ เทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินโครงการโดยตำรวจสันติบาลจังหวัดสระบุรี กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ซึ่งได้รับมอบหมายจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 120 คน ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
 
ภาพ : ปัญญา กุลภา
ข่าว : ปัญญา กุลภา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ TUPSRB