เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตอง ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาประจำปี 2565

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตอง ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรีย […]

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตอง ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาประจำปี 2565 Read More »

ขอเชิญชวนนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมโหวตสถานที่จัดกิจกรรมเปิดโลกกว้าง

ขอเชิญชวนนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมโหวตสถาน

ขอเชิญชวนนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมโหวตสถานที่จัดกิจกรรมเปิดโลกกว้าง Read More »

ติดตามการใช้งบประมาณเงินอุดหนุน โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT ครบวงจร

ติดตามการใช้งบประมาณเงินอุดหนุน โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์

ติดตามการใช้งบประมาณเงินอุดหนุน โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT ครบวงจร Read More »