ขอแสดงความยินดีกับ นายนิติพัตร งามวงษ์ ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นายนิติพัตร งามวงษ์ ประกาศผลการเลือกตั้งประธานสภาคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เบอร์ 1 นายนิติพัตร งามวงษ์ ด้วยคะแนนเสียง 196 คะแนน เบอร์ 2 นางสาวณัฐพร คงคาลึก ด้วยคะแนนเสียง 93 คะแนน เบอร์ 3 นายปวรปรัชญ์ ณรงค์เปลี่ยน ด้วยคะแนนเสียง 145 คะแนนไม่ประสงค์ลงคะแนน 6 คน ขอแสดงความยินดีกับ เบอร์ 1 นายนิติพัตร งามวงษ์ ประธานนักเรียนคนใหม่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ T.U.P.SRB.

ขอแสดงความยินดีกับ นายนิติพัตร งามวงษ์ ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 Read More »

การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566

การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566           วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี โดยงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 เพื่อวางรากฐานสร้างจิตสำนึกส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบมีส่วนร่วม มีความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาโรงเรียน ซึ่งในการนี้ ทางโรงเรียน ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี (กกต.)  ได้นำเครื่องลงคะแนนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการเลือกกรรมการนักเรียนครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอัตถะสัมปุณณะ ภาพ : ปัญญา กุลภาข่าว : ปัญญา กุลภาฝ่ายประชาสัมพันธ์ TUPSRB ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 Read More »