อบรมเชิงปฏิบัติการ Best Practices (สังคมฯ)

อบรมเชิงปฏิบัติการ Best Practices (สังคมฯ) วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นางฉวีวรรณ สุธีระกูล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุชาดา… โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2023

อบรมเชิงปฏิบัติการ Best Practices (สังคมฯ) Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการ Best Practices (วิทย์ฯ)

อบรมเชิงปฏิบัติการ Best Practices (วิทย์ฯ) วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นางฉวีวรรณ สุธีระกูล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา… โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2023

อบรมเชิงปฏิบัติการ Best Practices (วิทย์ฯ) Read More »

แข่งขันวาดภาพจินตนาการวิทยาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมอาเซียน 2566

แข่งขันวาดภาพจินตนาการวิทยาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมอาเซียน 2566 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี… โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2023

แข่งขันวาดภาพจินตนาการวิทยาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมอาเซียน 2566 Read More »

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 2566

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 2566 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี… โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2023

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 2566 Read More »