แข่งขันตอบปัญหาอาเซียน 2566

แข่งขันตอบปัญหาอาเซียน 2566 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม… โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2023

แข่งขันตอบปัญหาอาเซียน 2566 Read More »

โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม

โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นางฉวีวรรณ สุธีระกูล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย คุณครูยุพิน หอมสุข และ… โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2023

โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม Read More »