สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ… โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2023

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 Read More »