ประครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม (ครั้งที่ 7/2566)

ประครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม (ครั้งที่ 7/2566) วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ได้จัดประครูและบุคลากรทางการศึกษา… โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2023

ประครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม (ครั้งที่ 7/2566) Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารถของเล่น EV ด้วยวัสดุและการออกแบบ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารถของเล่น EV ด้วยวัสดุและการออกแบบ วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นางสาวสุกัญญา หมื่นยิ่ง และนายณัฐโชค ศิริมหันต์… โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2023

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารถของเล่น EV ด้วยวัสดุและการออกแบบ Read More »

แข่งขันแปรรูปผลิตภันฑ์จากไข่เค็ม

แข่งขันแปรรูปผลิตภันฑ์จากไข่เค็ม วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นางสาวสิรภัทร เสาร์ท้าว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี… โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2023

แข่งขันแปรรูปผลิตภันฑ์จากไข่เค็ม Read More »