การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นางสาวนภาดาว เกตุสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี พร้อมด้วย… โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2024

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Read More »

ร่วมทำบุญสมทบทุนเพื่อเป็นสะพานบุญ โรงเรียนวัดเตาปูน

ร่วมทำบุญสมทบทุนเพื่อเป็นสะพานบุญ โรงเรียนวัดเตาปูน กิจกรรมหน้าเสาธง วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี… โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2024

ร่วมทำบุญสมทบทุนเพื่อเป็นสะพานบุญ โรงเรียนวัดเตาปูน Read More »

มอบเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันจัดป้ายนิเทศวันงดสูบบุหรี่โลก เนื่องในกิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก 2567″

มอบเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันจัดป้ายนิเทศวันงดสูบบุหรี่โลก เนื่องในกิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก 2567″ วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ดร.ธนียา เทียนคำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี… โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2024

มอบเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันจัดป้ายนิเทศวันงดสูบบุหรี่โลก เนื่องในกิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก 2567″ Read More »

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง Read More »