๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันปิยมหาราช

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี