ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

เรื่อง นโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์