รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรงและแม่บ้าน

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เรื่อง รั …

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรงและแม่บ้าน Read More »

แจ้งการจัดสอนชดเชย กรณีหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เรื่อง แจ …

แจ้งการจัดสอนชดเชย กรณีหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 Read More »

ระเบียบการไว้ทรงผมนักเรียนชาย นักเรียนหญิง และการแต่งกายตามเพศวิถี ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เรื่อง ว่ …

ระเบียบการไว้ทรงผมนักเรียนชาย นักเรียนหญิง และการแต่งกายตามเพศวิถี ปีการศึกษา 2566 Read More »

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง รายวิชาภาษาอังกฤษ (ประเภทจ้างเหมาบริการ)

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เรื่อง รั …

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง รายวิชาภาษาอังกฤษ (ประเภทจ้างเหมาบริการ) Read More »

ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เรื่อง รา …

ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 Read More »

ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เรื่อง รา …

ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) Read More »

ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เรื่อง รา …

ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เรื่อง ปร …

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

Scroll to Top