แสดงความยินดีกับ นายกิตติพศ โกนสันเทียะ นางสาวสุภาภรณ์ ภู่ดี นางสิริกร แสงศิลป์ และ นางวนิดา จิตรทิพย์วรกุล เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 ดร.ธนียา เทียนคำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ...

โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2024