รับรายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2567 (รอบ 2)

วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี รับรายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่...

โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2024