ประกาศผลการแข่งขัน จัดป้ายนิเทศวันงดสูบบุหรี่โลก 2567