ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2567 ประจำเดือนมิถุนายน 2567

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่...

โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2024