รับฟังชี้แจงการดำเนินการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยการใช้องค์ความรู้ PISA

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ดร.ธนียา เทียนคำศรี ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย นางสาวนภาดาว เกตุสุวรรณ รองผู้อำนวยการฯ...

โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2024