อบรมเชิงปฏิบัติการด้านหุ่นยนต์ และแข่งขันหุ่นยนต์

วันที่ 7 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหุ่นยนต์...

โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2023