มอบเกียรติบัตรการแข่งขันหุ่นยนต์และกรีฑาหน้าเสาธง

วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นางฉวีวรรณ สุธีระกูล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ...

โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2023