กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1...

โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2024