งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตฯ ครั้งที่ 71 (กิจกรรมสภานักเรียน)

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 นางสาวสุชาดา แก้วกระจ่าง นายกฤษณ์ สมยา และนายดนัย อ่อนคำ...

โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันอังคารที่ 12 กันยายน 2023