งานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 71 (กลุ่มสาระศิลปะ 12/09/66)

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 นางสาวภิรดาพร ไชยชำนิ นายทศพล บุญรักษา นายศุภกฤต หอมขจร นายดนัย อ่อนคำ...

โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันอังคารที่ 12 กันยายน 2023