ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนในการเปิดเรียนวันแรก ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ดร.ธนียา เทียนคำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี...

โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2024