สอบกลางภาค 1/2566

วันที่ 12 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี จัดสอบวัดประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา...

โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2023