ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม (ครั้งที่ 6/2566)

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ได้จัดประครูและบุคลากรทางการศึกษา...

โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2023