รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายคงชนะ ปะมาคะเต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมคณะ...

โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2024