กิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน (65 ปี)

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี...

โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2024