มอบเกียรติบัตรลูกเสือ กกต.

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นางฉวีวรณ สุธีระกูล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ และคณะครู...

โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2023