ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 11.00 น.
—————————————-
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ทุกท่าน
เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
—————————————-
ณ หอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี