ผลการตัดสินกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “No new Face ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด” จัดโดย สภานักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี