กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี...

โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2023