ขอเชิญชมและให้กำลังใจ กองทัพนักกรีฑาเตรียมพัฒน์สระบุรี