โครงการศึกษาดูงานการบริหารสถานศึกษาที่เป็นเลิศ การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC "How to lead from VUCA to BANI world" ของสมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ดร.ธนียา เทียนคำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี...

โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2024