เครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

1.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (ต.อ.พ.)
ก่อตั้ง 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521
ที่ตั้ง เลขที่ 499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250


2.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (นมร.ต.อ.พ.)
ก่อตั้ง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2535
ที่ตั้ง เลขที่ 99 หมู่ที่ 7 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560


3.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี (ต.อ.พ.น.)
ก่อตั้ง 8 เมษายน พ.ศ. 2502 เข้าร่วมเครือข่าย 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 โดยเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบางใหญ่
ที่ตั้ง เลขที่ 98 หมู่ที่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000


4.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรี (ต.อ.พ.ป.)
ก่อตั้ง 7 มิถุนายน พ.ศ. 2497 เข้าร่วมเครือข่าย 1 มิถุนายน พ.ศ. 2537 โดยเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนปราณบุรี
ที่ตั้ง เลขที่ 567 หมู่ที่ 6 ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120


5.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา (ต.อ.พ.ฉ.)
ก่อตั้ง 8 มีนาคม พ.ศ. 2538
ที่ตั้ง เลขที่ 24 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000


6.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา (ต.อ.พ.ร.)
ก่อตั้ง 11 สิงหาคม พ.ศ. 2504 เข้าร่วมเครือข่าย 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์
ที่ตั้ง เลขที่ 170 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310


7.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี (ต.อ.พ.ปท.)
ก่อตั้ง 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510 เข้าร่วมเครือข่าย 9 มิถุนายน พ.ศ. 2546 โดยเปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนลำลูกกา
ที่ตั้ง เลขที่ 80/4 หมู่ที่ 5 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150


8.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี (ต.อ.พ.รบ.)
ก่อตั้ง 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 เข้าร่วมเครือข่าย 19 กันยายน พ.ศ. 2546 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนดอนคลังวิทยา
ที่ตั้ง เลขที่ 188 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130


9.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ (ต.อ.พ.ภ.)
ก่อตั้ง 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
ที่ตั้ง เลขที่ 199 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520


10.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี (ต.อ.พ.สบ.)
ก่อตั้ง 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2502 เข้าร่วมเครือข่าย 26 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดยเปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนคชสิทธิ์กิตติคุณวิทยาคม
ที่ตั้ง เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 10 ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18250


11.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย (ต.อ.พ.ช.)
ก่อตั้ง 20 เมษายน พ.ศ. 2527 เข้าร่วมเครือข่าย 4 เมษายน พ.ศ. 2555 โดยเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนเมืองเชียงราย
ที่ตั้ง เลขที่ 460 หมู่ที่ 9 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000


12.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น (ต.อ.พ.ข.)
ก่อตั้ง 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 เข้าร่วมเครือข่าย 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 โดยเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนท่าพระวิทยายน
ที่ตั้ง เลขที่ 92 หมู่ที่ 11 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260


13.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี (ต.อ.พ.สฎ.)
ก่อตั้ง 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 เข้าร่วมเครือข่าย 24 เมษายน พ.ศ. 2557 โดยเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม
ที่ตั้ง เลขที่ 70 หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160


14.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร (ต.อ.พ.ข.น.)
ก่อตั้ง 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 เข้าร่วมเครือข่าย 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนเขลางค์นคร
ที่ตั้ง เลขที่ 249 หมู่ที่ 12 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100


15.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี (ต.อ.พ.อบ.)
ก่อตั้ง 25 เมษายน พ.ศ. 2521 เข้าร่วมเครือข่าย 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร
ที่ตั้ง เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 11 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


16.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี (ต.อ.พ.อด.)
ก่อตั้ง 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 เข้าร่วมเครือข่าย 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์
ที่ตั้ง เลขที่ 163 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160


17.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด (ต.อ.พ.รอ.)
ก่อตั้ง 9 มีนาคม พ.ศ. 2522 เข้าร่วมเครือข่าย 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
ที่ตั้ง เลขที่ 269 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000


18.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ (ต.อ.พ.ย.)
ก่อตั้ง 15 เมษายน พ.ศ. 2501 เข้าร่วมเครือข่าย 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
ที่ตั้ง เลขที่ 146 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120


19.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง (ต.อ.พ.พท.)
ก่อตั้ง 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 เข้าร่วมเครือข่าย 22 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
ที่ตั้ง เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000