กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา

นายทศพล บุญรักษา

นายทศพล บุญรักษา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายกฤษณ์ สมยา

นายกฤษณ์ สมยา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายอาทิตย์ กะวะนิช

นายอาทิตย์ กะวะนิช

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง