บริหารงานโดย
ดร.ธนียา เทียนคำศรี

ดร.ธนียา เทียนคำศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

นางสาวนภาดาว เกตุสุวรรณ

นางสาวนภาดาว เกตุสุวรรณ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

0
ครูและบุคลากร
0
นักเรียน

(ข้อมูล ณ 10 พ.ย. 66)

รับสมัครภารโรง 67 st
ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมประกวดออกแบบสื่อรณรงค์ต้านยาฯ
เรียนดี มีความสุข 67
สมัครเรียนเพิ่มเติม 67
NO GIFT POLICY
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
เตรียมตัวกันให้พร้อม
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

"เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566"

TUPSRB E-Sevice

ประกาศโรงเรียน

ข่าวกิจกรรม

วันงดสูบบุหรี่โลก-66
วันสุขบัญญัติแห่งชาติ
ไทยมีงานทำ
วันวิสาขบูชา
สถานศึกษาปลอดยาเสพติด
NO GIFT POLICY
ต่อต้านยาเสพติด 66
previous arrow
next arrow
คู่มือนักเรียน
ขอกราบถวายพระพร
previous arrow
next arrow

ปฏิทินโรงเรียน

” องค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
เป็นโรงเรียนของชุมชน  บนพื้นฐานความเป็นไทย  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “