กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายศุภกฤต หอมขจร

นายศุภกฤต หอมขจร

ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวอังคณา ท้าวศิริกุล

นางสาวอังคณา ท้าวศิริกุล

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางหรรษญากาญจน์ อินกอ

นางหรรษญากาญจน์ อินกอ

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง