ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

เรื่อง แจ้งการจัดสอนชดเชย กรณีหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566