ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

เรื่อง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย