เครื่องแบบนักเรียนและทรงผม ปีการศึกษา 2565

อัพเดตฉบับแก้ไขล่าสุด เริ่มใช้ปีการศึกษา 2565 ม.1 และ ม.4

#นักเรียนชั้น ม.2,3,5,6 (เดิม) จุดวงกลมที่เสื้อนักเรียนที่ปักไปแล้วไม่ต้องเปลี่ยน

กระเป๋านักเรียน /เสื้อกีฬาสี /ถุงเท้า /โบว์ผูกผมสำหรับนักเรียนหญิง มีจำหน่ายที่สหกรณ์โรงเรียน