แข่งขันตอบปัญหาทางกฏหมาย เนื่องในวันระพี ประจำปี 2566

วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นางสาวสุชาดา แก้วกระจ่าง และนายธัญวิทย์ เกิดกล้า...

โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2023