อบรมเชิงปฏิบัติการ Best Practices (คอมฯ และพลศึกษา)

วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นางฉวีวรรณ สุธีระกูล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ ได้มอบหมายให้ นายปัญญา กุลภา...

โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2023