Air Force Run Training Camp 2023

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายกฤษณ์ สมยา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา...

โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2023