ขอแสดงความยินดี กับกองทัพนักกรีฑาเตรียมพัฒน์สระบุรี